TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KH LÀM VIỆC ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: Lượt xem:

Đây là kế hoạch làm việc đầu năm học tính tới ngày 9/9/2017, mời...

Tin tức giáo dục

Phương án thi THPT Quốc gia 2017

Phương án thi THPT Quốc gia 2017

I. TỔ CHỨC CỤM THI: – Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí...

Tin tức

Phương án thi THPT Quốc gia 2017

Phương án thi THPT Quốc gia 2017

I. TỔ CHỨC CỤM THI: – Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí...