Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II năm học 2020-2021

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II năm học 2020-2021

Lượt xem:

Gửi quý thầy cô và các em học sinh Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II năm học 2020-2021. Chúc quý thầy cô và các em một kỳ thi đạt kết quả cao! [...]
Tuyên dương giáo viên, học sinh đạt giải trong các kỳ thi và tổng kết hội thao kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

Tuyên dương giáo viên, học sinh đạt giải trong các kỳ thi và tổng kết hội thao kỷ niệm 47 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước!

Lượt xem:

      Hôm nay thứ 2, ngày 18-4-2022 trong không khí se se lạnh cuộn với ánh nắng màu vàng nhạt tạo nên nguồn năng lượng cho tuần học mới. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 nhưng Nhà trường THPT Nguyễn Tất Thành đã khắc phục khó khăn, tiến hành lễ VINH DANH, TUYÊN DƯƠNG cho cá nhân giáo viên, học sinh có [...]
Tuần lễ học tập suốt đời 2021

Tuần lễ học tập suốt đời 2021

Lượt xem:

Bài nói chuyện về “Học tập suốt đời”       Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và [...]