Thông báo địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và bảng công khai của nhà trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Số điện thoại tiếp nhận:

+ Văn phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành: 02613.643.210

+ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông: 02613.554.094

+ Trực ban cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đăk Nông: 02613.551.567 – 0694.422.567