Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
953/SGDĐT-TCCBTC 13/05/2019 Công văn, Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên có sở giáo dục phổ thông
218/BTDKT 25/04/2019 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019
……./KH-THPTNTT 16/04/2019 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại viên chức trường THPT Nguyễn Tất Thành cuối năm học 2018-2019.
Phụ lục I (CV 4529/BGDĐT-NGCBQLGD) 01/10/2018 Công văn, Phụ lục I kèm theo công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD: Ví dụ minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
Phụ lục I (CV 4530/BGDĐT-NGCBQLGD) 01/10/2018 Công văn, Phụ lục I kèm theo công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD: Ví dụ về minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
4529/BGDDT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDDT ngày 20/7/2018 - Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
4530/BGD ĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2018/TT-BGDDTngày 22/8/2018 - Ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
31/2016/NQ-HĐND 06/09/2018 Nghị quyết, Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Đăk Nông
20/2018/TT-BGDDT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
467/SGDĐT-TCCB 26/03/2018 Công văn, Công văn số 467 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Nông V/v đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
Trang 1 / 3123»