Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Thông tư ban hành chương trình Giáo dục phổ thông (kèm theo chương trình tổng thể và chương trình 27 môn học)
20/2018/TT-BGDDT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
20/2017/TT-BGDDT 18/08/2017 Thông tư, Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư, Quy định về cơ chế thu, quản lý, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư, Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên