Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
20/2017/TT-BGDDT 18/08/2017 Thông tư, Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ GD, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB-XH hướng dẫn một số điều của Nghị đinh 86/2015/NĐ-CP quy định vè cơ chế thu, quản lý, miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 31/12/2013 Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ GD. Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Tài chính quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên