Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
116/2016/NĐ-CP 18/07/2016 Nghị định, Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định, Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh