Lịch công tác tuần 13 (30/11- 05/12/2020)

Lịch công tác tuần 13 (30/11- 05/12/2020)

Lượt xem:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Hoạt động ngoại khóa “Tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” – Trực lãnh đạo: T.Tâm – Học bình thường – Đảng viên lấy mẫu hồ sơ chuẩn bị Kiểm điểm cá nhân   -Thứ Ba – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T. Tránh – Học bình thường – [...]
Lịch công tác tuần 12 (23/11- 28/11/2020)

Lịch công tác tuần 12 (23/11- 28/11/2020)

Lượt xem:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Tổ VP thực hiện vận động HS đóng các khoản thỏa thuận – Trực lãnh đạo: T.Tùng – Học bình thường – 14h00 họp BGH + kế toán + Chi ủy CB   -Thứ Ba – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T. Tránh – Học bình thường   Thứ Tư – Học [...]
Lịch công tác tuần 11 (16/11- 21/11/2020)

Lịch công tác tuần 11 (16/11- 21/11/2020)

Lượt xem:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T.Tâm   – Các tổ SHCM và bồi dưỡng HSG   -Thứ Ba – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T.Tùng – Các tổ SHCM và bồi dưỡng HSG   Thứ Tư – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T. Tùng – Các tổ [...]
Lịch công tác tuần 10 (09/11- 15/11/2020)

Lịch công tác tuần 10 (09/11- 15/11/2020)

Lượt xem:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – K11, K12 Kiểm tra giữa kỳ – Trực lãnh đạo: T.Tâm – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – K10 Kiểm tra giữa kỳ – T. Tùng dự lễ kỷ niệm 10 năm TL TTGDTX tỉnh   -Thứ Ba – K11, K12 Kiểm tra giữa kỳ – Trực lãnh đạo: T.Tùng [...]
Lịch công tác tuần 9 (02/11- 07/11/2020)

Lịch công tác tuần 9 (02/11- 07/11/2020)

Lượt xem:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T.Tránh – Học bù chiều thứ 4 lần 1   -Thứ Ba – Học bình thường – Thi Giáo viên giỏi cấp trường – Trực lãnh đạo: T.Tâm – Đại hội Đoàn trường   Thứ Tư – Học bình thường – Thi Giáo viên giỏi [...]
Lịch công tác tuần 8 (26/10-31/10/2020)

Lịch công tác tuần 8 (26/10-31/10/2020)

Lượt xem:

  Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Trực lãnh đạo: T.Tùng – Học bình thường – Họp đoàn hội thao cụm -Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Nhân – Học bình thường – GVCN nhận báo cáo quyết toán thu chi, phiếu số 1, phiếu số 2 Thứ Tư  – Học bình thường – Sau tiết 4 họp BGH [...]
Lịch công tác tuần 7 (19/10-24/10/2020)

Lịch công tác tuần 7 (19/10-24/10/2020)

Lượt xem:

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Trực lãnh đạo: T.Tránh – Học bình thường   -Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Nhân – Học bình thường – T. Tránh và T. Tâm tham dự tập huấn tại SGD Thứ Tư  – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T.Tùng – Học bình thường – T. Tránh và T. [...]
Lịch hoạt động tuần 6 (12/10/2020-17/10/2020)

Lịch hoạt động tuần 6 (12/10/2020-17/10/2020)

Lượt xem:

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Trực lãnh đạo: T.Tùng – Học bình thường   -Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Nhân   – Học bình thường Thứ Tư  – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T.Tránh – Học bình thường Thứ Năm  – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T. Tâm  – Học bình thường – T.Tránh [...]
Lịch công tác Tuần 5 (5/10/2020-11/10/2020)

Lịch công tác Tuần 5 (5/10/2020-11/10/2020)

Lượt xem:

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Bắt đầu Kế hoạch dự giờ – Trực lãnh đạo: T.Tránh   – Học bình thường -Họp với Tổ VP từ 14 giờ 00 phút -Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Tâm – T.Tránh dự họp tại Huyện ủy – T. Tùng dự họp tại SGD   – Học bình thường – [...]
Lịch công tác tuần 4 (28/9/2020-03/10/2020)

Lịch công tác tuần 4 (28/9/2020-03/10/2020)

Lượt xem:

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Học bình thường – Gặp mặt đội tuyển HSG nhà trường   -Thứ Ba – Học bình thường – Chi bộ làm việc với BCH huyện đoàn – Học bình thường – 14h00 BGH thống nhất nội dung hội nghị CBCNVC Thứ Tư  Học bình thường  Học bình thường Thứ Năm  Học bình [...]
Lịch công tác tuần 3 (21/9/2020-26/9/2020)

Lịch công tác tuần 3 (21/9/2020-26/9/2020)

Lượt xem:

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần   – Khối 10,11 bắt đầu thực hiện lịch học thêm – Họp BGH từ 14 giờ 00 phút Thứ Ba  Học bình thường Học bình thường Thứ Tư  Học bình thường – Học bình thường – Họp BGH với tổ VP Thứ Năm  Học bình thường  Học bình thường Thứ Sáu  – Học [...]
Lịch công tác tuần 2 (14/9/2020-20/9/2020)

Lịch công tác tuần 2 (14/9/2020-20/9/2020)

Lượt xem:

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần GVCN rà soát các học sinh thuộc diện được hưởng chế độ chính sách Khối 12 bắt đầu thực hiện lịch học thêm Thứ Ba  Học bình thường Học bình thường Thứ Tư  Học bình thường Học bình thường Thứ Năm  Học bình thường  Học bình thường Thứ Sáu  Học bình thường  Học bình thường Thứ [...]
Trang 1 / 3123 »