Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị, Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp
05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
10-CT/TW 30/03/2007 Chỉ thị,