Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị, CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.