Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08-KH/CBTHPTNTT 23/08/2021 Kế hoạch, Thông báo,
01/KHCM-THPTNTT 15/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2020 - 2021
14/KH-THPTNTT 08/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch viết Sáng kiến và NCKHSPUD năm học 2020 - 2021
1198/KH-UBND 12/08/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của UBND tỉnh Đăk Nông
06/KHNH-THPTNTT 12/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường THPT Nguyễn Tất Thành
……./KH-THPTNTT 16/04/2019 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại viên chức trường THPT Nguyễn Tất Thành cuối năm học 2018-2019.
03/KH-THPTNTT 20/02/2019 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của trường THPT Nguyễn Tất Thành
89/KH-BGDDT 06/03/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018