Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
335/QĐ-UBND 12/03/2018 Quyết định, Quy định của UBND tỉnh về công tác Thi đua - Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Quyết định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn
1844/QĐ-UBND 24/10/2016 Quyết định, Quyết định về việc thực hiện triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Đăk Nông