Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
467/SGDĐT-TCCB 26/03/2018 Công văn, Công văn số 467 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Nông V/v đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
829/BGDĐT-NGCBQLGD 06/03/2018 Công văn, Công văn số 829 của Bộ Giáo dục V/v tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
310/SGDĐT-TTr 28/02/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn KH góp ý Dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2017-2018.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017