Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT
Phụ lục kèm theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2020 Công văn, Phụ lục kèm theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT.
953/SGDĐT-TCCBTC 13/05/2019 Công văn, Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên có sở giáo dục phổ thông
218/BTDKT 25/04/2019 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019
Phụ lục I (CV 4529/BGDĐT-NGCBQLGD) 01/10/2018 Công văn, Phụ lục I kèm theo công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD: Ví dụ minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
Phụ lục I (CV 4530/BGDĐT-NGCBQLGD) 01/10/2018 Công văn, Phụ lục I kèm theo công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD: Ví dụ về minh chứng sử dụng trong đánh giá theo chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
4529/BGDDT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDDT ngày 20/7/2018 - Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
4530/BGD ĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2018/TT-BGDDTngày 22/8/2018 - Ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
467/SGDĐT-TCCB 26/03/2018 Công văn, Công văn số 467 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Nông V/v đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
829/BGDĐT-NGCBQLGD 06/03/2018 Công văn, Công văn số 829 của Bộ Giáo dục V/v tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
310/SGDĐT-TTr 28/02/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn KH góp ý Dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2017-2018.
4908/BGDĐT-TĐK 19/10/2017 Công văn, Hướng dẫn thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng năm học 2017-2018 khối các sở giáo dục và đào tạo.
Trang 1 / 212»