4529/BGDDT-NGCBQLGD

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4529/BGDDT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện thông tư số 14/2018/TT-BGDDT ngày 20/7/2018 - Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.
Xem văn bản Xem Online
Tải về