4530/BGD ĐT-NGCBQLGD

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4530/BGD ĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện thông tư số 20/2018/TT-BGDDTngày 22/8/2018 - Ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Xem văn bản Xem Online
Tải về