Lịch công tác tuần 27 (29/03 – 03/04/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

– Học thể dục, quốc phòng bình thường
-Thứ Ba – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Học thể dục, quốc phòng bình thường
Thứ Tư – Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2
Thứ Năm  – Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2
Thứ Sáu – Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2
Thứ Bảy – Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ 2
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ