Nghị định 90/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 90/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/08/2020
Loại văn bản Nghị định,
Trích yếu Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức kể từ năm 2020 (thay thế Nghị định 56 và Nghị định 88)
Xem văn bản Xem Online
Tải về