Chi bộ Trường THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 23/10/2020, Chi bộ trường THPT Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Lê Văn Thắng – Giáo viên bộ môn Quốc phòng An ninh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Ngọc Tránh – Bí thư chi bộ và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội về công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên. Trong thời gian qua, Chi bộ nhà trường đã tích cực bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú thấm nhuần mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng. Trải qua một quá trình rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu, dưới sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Lê Văn Thắng đã tự khẳng định mình, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Ngọc Tránh – Bí thư chi bộ đã tiến hành công bố, trao Quyết định của Huyện ủy Đăk R’Lấp về việc kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lê Văn Thắng

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Văn Thắng đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực công tác, đạo đức cách mạng, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước để luôn xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngọc Tránh đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Lê Văn Thắng, yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, nghiêp vụ. Đồng thời phân công Đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi và giúp đỡ đồng chí Thắng trong thời gian thử thách để đồng chí Thắng được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Đảng, Ngành giao phó./.