Thư của Hiệu trưởng nhà trường gửi thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành sau tuần đầu học online

Thư của Hiệu trưởng nhà trường gửi thầy, cô giáo và các em học sinh trường THPT Nguyễn Tất Thành sau tuần đầu học online

Lượt xem:

THƯ GỬI THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH SAU TUẦN ĐẦU HỌC ONLINE. ————————- ĐăkR’Lấp, ngày 16 tháng 9 năm 2021.  Quý thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em học sinh  trường THPT Nguyễn Tất Thành thân mến!              Thấm thoắt thế là sắp qua 02 tuần kể từ ngày khai giảng của năm [...]
Thời khóa biểu dạy học online đối với học sinh

Thời khóa biểu dạy học online đối với học sinh

Lượt xem:

THỨ TIẾT Lớp 11 Nhóm 1 Lớp 11 Nhóm 2 Lớp 11 Nhóm 3   Lớp 12 Nhóm 1 Lớp 12 Nhóm 2 Lớp 12 Nhóm 3   Lớp 10 Nhóm 2 Lớp 10 Nhóm 1 Lớp 10 Nhóm 3 Lớp 10 Nhóm 4 2 1 GDCD Hoá Toán Sinh Văn NNgữ         2 NNgữ NNgữ Toán Tin Sinh Văn Sinh Lý Toán Toán 3 NNgữ [...]
TKB HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2021-2022

TKB HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Thời khoá biểu học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Bắt đầu từ ngày 06/09/2021. [...]