Kế hoạch tập huấn hè 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Gửi các thầy cô tổ trưởng, tổ phó và nhóm trưởng chuyên môn,

Chỉ còn vài ngày nữa là tổng kết năm học. Tuy nhiên quý thầy cô chỉ được cắt phép sau khi đã hoàn thành hết các nhiệm vụ trong năm. Đặc biệt, xin quý thầy cô lưu ý về thời gian trả phép để kịp thực hiện các nhiệm vụ trong hè hoặc đầu năm học này nhé. Trong đó, có hai kế hoạch tập huấn sau do Sở Giáo dục tổ chức:

I. TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG, NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN:

  1. Thời gian tập huấn: Bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 01/8/2018 đến hết ngày 03/8/2018 (03 ngày).
  2. Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An.
  3. Danh sách giáo viên được cử đi tập huấn:
01 Lê Quang Lập TTCM Toán 0979705027 quanglapqt@gmail.com
02 Võ Văn Thọ TTCM Vật lý 0977222307 vanthontt@gmail.com
03 Ngô Quốc Dũng TTCM Hóa học 0985095039 nquocdung2016@gmail.com
04 Phạm Duy Chinh TTCM Sinh học 01658265975 duychinhntt.daknong@gmail.com
05 Nguyễn Thị Mơ TTCM Văn học 0971258852 nguyenmo.ntt@gmail.com
06 Nguyễn Văn Dự TTCM Lịch sử 0973367949 sudiagd.thpt.ntt@gmail.com
07 Phạm Thị Tố Nga TTCM Địa lí 0978686144 ngadia119@gmail.com
08 Tô Thị Minh Thơ TPCM GDCD 01688785689 tominhtho55@gmail.com
09 Lê Mạnh Hà TTCM Tin học 0905282905 lemanhha2014@gmail.com
10 Phạm Thị Tiềm TPCM Công nghệ 01278625918 phamtiem.tkt.ntt@gmail.com
11 Phạm Viết Chung TTCM Thể dục 0905332012 chungviet78@gmail.com

 

II. TẬP HUẤN XÂY DỰNG KHGD NHÀ TRƯỜNG GẮN VỚI THỰC TIỄN SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐỊA PHƯƠNG: 

  1. Thời gian tập huấn: Bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 08/8/2018 đến hết ngày 10/8/2018 (03 ngày).
  2. Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An.
  3. Danh sách giáo viên được cử đi tập huấn:
01 Võ Văn Thọ TTCM Vật lý 0977222307 vanthontt@gmail.com
02 Ngô Quốc Dũng TTCM Hóa học 0985095039 nquocdung2016@gmail.com
03 Phạm Duy Chinh TTCM Sinh học 01658265975 duychinhntt.daknong@gmail.com
04 Phạm Thị Tiềm TPCM Công nghệ 01278625918 phamtiem.tkt.ntt@gmail.com

 

(Xem chi tiết tại 02 công văn đính kèm sau đây)