Kế hoạch hoạt động của nhà trường từ ngày 06/07 đến 19/07/2020

Kế hoạch hoạt động của nhà trường từ ngày 06/07 đến 19/07/2020

Lượt xem:

Đây là lịch hoạt động chung cho toàn trường trong những ngày cuối năm. Quý thầy cô hãy tải về để tiện cho việc theo dõi. Mong tất cả quý thầy cô hãy cố gắng để mọi kế hoạch được hoàn thành đúng tiến độ. Trân trọng! HOÀNG NGỌC TRÁNH [...]
Thời khóa biểu các ngày 6,7,8 / 07 / 2020

Thời khóa biểu các ngày 6,7,8 / 07 / 2020

Lượt xem:

Đây là thời khóa biểu tuần học cuối cùng của năm học 2019-2020. Thời khóa biểu được sắp xếp lại cho phù hợp với việc trả bài cho học sinh trên nguyên tắc môn nào của lớp nào cũng có ít nhất một tiết để trả bài. Thời gian để xếp không có nhiều nên mong quý thầy cô đừng thắc mắc chuyện đẹp/xấu. Thời gian rảnh vì tiết trống thì [...]
Các loại Biểu mẫu đánh giá, tự đánh giá cuối năm học 2019-2020

Các loại Biểu mẫu đánh giá, tự đánh giá cuối năm học 2019-2020

Lượt xem:

I. Mời quý thầy cô truy cập vào liên kết phía dưới để tải các loại biểu mẫu đánh giá và tự đánh giá cuối năm học 2019-2020. Trong đó: 1) Đánh giá, phân loại theo NĐ 56:  Tất cả cán bộ, GV, NV làm mẫu 03_NĐ 56 2) Đánh giá chuẩn giáo viên:  – GV hoàn thiện mẫu 01_Phu luc II_ĐG chuẩn. – Tổ trưởng chuyên môn tổ chức [...]