Thời khóa biểu các ngày 6,7,8 / 07 / 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là thời khóa biểu tuần học cuối cùng của năm học 2019-2020.

Thời khóa biểu được sắp xếp lại cho phù hợp với việc trả bài cho học sinh trên nguyên tắc môn nào của lớp nào cũng có ít nhất một tiết để trả bài.

Thời gian để xếp không có nhiều nên mong quý thầy cô đừng thắc mắc chuyện đẹp/xấu.

Thời gian rảnh vì tiết trống thì quý thầy cô tranh thủ chấm, nhập điểm hoặc làm việc khác nhé.

Chúc các bạn học sinh có một tuần học cuối thật vui vẻ, nhiều ý nghĩa.

Chúc quý thầy cô có một tuần làm việc hiệu quả.

LMH