TKB tuần 15 (2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do cô Hằng nghỉ sinh, cô Nhàn đi dạy lại nên TKB có sự thay đổi bắt đầu từ tuần 15, năm học 2018-2019, quý thầy cô cùng các bạn học sinh lưu ý thực hiện.