TKB tuần 07 (2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do cô Quý nghỉ sinh nên TKB sẽ phải thay đổi và bắt đầu thực hiện từ tuần 07 (năm học 2018-2019). Quý thầy cô và các bạn học sinh lưu ý thực hiện.

Chúc quý thầy cô và các bạn học sinh một tuần mới vui vẻ.