TKB tuần 05 (2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do có sự phân công giảng dạy lại sau khi dồn lớp nên TKB có sự thay đổi. Quý thầy cô và các bạn học sinh lưu ý, TKB mới sẽ được bắt đầu thực hiện từ Tuần 05 (2018-2019).