TKB tuần 01 (2018-2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là thời khóa biểu chính khóa, bắt đầu thực hiện từ tuần 01, năm học 2018-2019. Mời quý thầy cô và các bạn học sinh nhấn vào nút Download phía dưới để tải về.

Chúc toàn thể quý thầy cô và các bạn học sinh có một năm học mới rộn ràng niềm vui, thật nhiều động lực, làm việc và học tập tích cực, đạt được tất cả các mục tiêu riêng của bản thân cũng như mục tiêu chung của nhà trường.