Thời gian tập trung đầu năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện năm học 2018 – 2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Đăk Nông;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường THPT Nguyễn Tất Thành. Trường THPT Nguyễn Tất Thành thông báo thời gian tập trung năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:

– Ngày 30/7/2018 trả phép hè theo quy định

– Ngày 31/7/2018 họp Hội đồng đầu năm học (13h30).

– Từ ngày 01 đến 03 tháng 8 năm 2018, tổ trưởng chuyên môn tập huấn theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông.

– Ngày 03/8/2018 Họp xét kết quả thi lại.

– Ngày 04/8/2018 học chính trị đầu năm (thời gian: 7h00, địa điểm: phòng Hội đồng trường THPT Nguyễn Tất Thành).

– Từ ngày 08 đến 10 tháng 8 năm 2018, tổ trưởng chuyên môn tập huấn theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông.

– Từ 06 đến 10 tháng 8 năm 2018 xếp lớp theo kế hoạch (T. Tùng).

– Sáng 13/8/2018 tập trung tại trường, nhận lớp, tổ chức học sinh lao động.

– Ngày 20/8/2018 thực hiện tuần học sinh hoạt chính trị đầu năm.

2. Học sinh toàn trường:

– Ngày 01, 02 tháng 8 năm 2018 học sinh lớp 10, 11 thuộc diện thi lại tham gia thi theo lịch.

– Ngày 06/8/2018 học sinh lớp 10, 11 thi lại xem kết quả thi lại tại bảng tin.

– 7h00 ngày 13/8/2018 học sinh

toàn trường tập trung nhận lớp, gvcn, thực hiện lao động, dọn vệ sinh trường, lớp trước 18/8/2018.

– Từ ngày 20/8 đến  25/8/ 2018 thực hiện tuần sinh hoạt đầu năm: học sinh học nội quy, quy tắc ứng xử, tìm hiểu truyền thống nhà trường, tập hát quốc ca, tập thể dục giữa giờ, học một số ký năng cơ bản…..

– Từ ngày 27/8/2018 học sinh thực hiện tuần học chính khóa năm học 2018 – 2019.

– Ngày 05/9/2018 khai giảng năm học 2018 – 2019.

Trên đây thông báo thời gian tập trung đầu năm học 2018 – 2019 của trường THPT Nguyễn Tất Thành. Các bộ phận, học sinh theo dõi thực hiện./.

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

HOÀNG NGỌC TRÁNH