Lịch hoạt động tuần 6 (12/10/2020-17/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

– Học bình thường

 

-Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Nhân

 

– Học bình thường
Thứ Tư  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

– Học bình thường
Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

 – Học bình thường

– T.Tránh dự họp tại trường THPT chuyên NCT

Thứ Sáu  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

 – Học bình thường
Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Nhân

– Các tổ sinh hoạt chuyên môn, Bồi dưỡng HSG
Chủ nhật  Nghỉ Nghỉ