Lịch công tác tuần 9 (02/11- 07/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

– Học bù chiều thứ 4 lần 1

 

-Thứ Ba – Học bình thường

– Thi Giáo viên giỏi cấp trường

– Trực lãnh đạo: T.Tâm

– Đại hội Đoàn trường

 

Thứ Tư – Học bình thường

– Thi Giáo viên giỏi cấp trường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

 

– Họp Ban ĐDCMHS các lớp, 14h00

Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Thi nghiên cứu khoa học cấp trường

– Học chiều thứ 4 lần 2

– Họp CB, GV tham gia hội thao cấp cụm, 16h30

Thứ Sáu  – CB, GV tham gia hội thao cấp cụm

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– CB, GV tham gia hội thao cấp cụm
Thứ Bảy – CB, GV tham gia hội thao cấp cụm

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– CB, GV tham gia hội thao cấp cụm
Chủ nhật – CB, GV tham gia hội thao cấp cụm – CB, GV tham gia hội thao cấp cụm