Lịch công tác tuần 7 (19/10-24/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

– Học bình thường

 

-Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Nhân – Học bình thường

– T. Tránh và T. Tâm tham dự tập huấn tại SGD

Thứ Tư  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

– Học bình thường

– T. Tránh và T. Tâm tham dự tập huấn tại SGD

Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Nhân

– Học bình thường

– T. Tránh và T. Tâm tham dự tập huấn tại SGD

 

Thứ Sáu  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

 – Học bình thường
Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Các tổ sinh hoạt chuyên môn, Bồi dưỡng HSG
Chủ nhật  Nghỉ Nghỉ