Lịch công tác Tuần 5 (5/10/2020-11/10/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Bắt đầu Kế hoạch dự giờ

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

 

– Học bình thường

-Họp với Tổ VP từ 14 giờ 00 phút

-Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Tâm

– T.Tránh dự họp tại Huyện ủy

– T. Tùng dự họp tại SGD

 

– Học bình thường

– Triển khai kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh

Thứ Tư  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Học bình thường

– Họp BGH với Ban thường trực hội CMHS

Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Nhân

 – Học bình thường
Thứ Sáu  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

 – Học bình thường

– BGH thống nhất một số nội dung thực hiện trong tháng 10

Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T.Tâm

– Các tổ sinh hoạt chuyên môn, Bồi dưỡng HSG
Chủ nhật  Nghỉ Nghỉ