Lịch công tác tuần 12 (23/11- 28/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Tổ VP thực hiện vận động HS đóng các khoản thỏa thuận

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

– Học bình thường

– 14h00 họp BGH + kế toán + Chi ủy CB

 

-Thứ Ba – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Học bình thường

 

Thứ Tư – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Học bình thường
Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Học bình thường
Thứ Sáu  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Học bình thường
Thứ Bảy – Học bình thường

– 9h, GV không có tiết tập huấn 789.

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Họp hội đồng lúc 14h00
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ