Lịch công tác tuần 10 (09/11- 15/11/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– K11, K12 Kiểm tra giữa kỳ

– Trực lãnh đạo: T.Tâm

– Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– K10 Kiểm tra giữa kỳ

– T. Tùng dự lễ kỷ niệm 10 năm TL TTGDTX tỉnh

 

-Thứ Ba – K11, K12 Kiểm tra giữa kỳ

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

– K10 Kiểm tra giữa kỳ

 

Thứ Tư – K11, K12 Kiểm tra giữa kỳ

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– K10 Kiểm tra giữa kỳ

– Họp thường trực Ban ĐDCMHS nhà trường

Thứ Năm  – K11, K12 Kiểm tra giữa kỳ

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– K10 Kiểm tra giữa kỳ

– Tổ chức thẩm định các đề tài NCKH

Thứ Sáu  – Học bình thường

– T. Tránh tham gia họp khối TĐ số 1

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Họp hội đồng: 13h30

– Họp chi bộ sau họp hội đồng

Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Các tổ sinh hoạt chuyên môn
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ