Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn 3280

Lượt xem:

Đọc bài viết

Dưới đây là công văn 3280/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 27/08/2020 và công văn 1193-SGDĐT-GDTrHQLCL của Sở GD&ĐT Đăk Nông ban hành ngày 31/08/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT.

Kèm với đó là Phụ lục Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học từng môn học của cả hai cấp THCS và THPT.

Đề nghị quý thầy cô nghiên cứu kỹ công văn và phụ lục hướng dẫn để thực hiện ngay trong năm học 2020-2021 này.

1. Công văn 3280_BGDĐT_GDTrH của Bộ GD&ĐT:

2. Công văn 1193-SGDĐT-GDTrHQLCL của Sở GD&ĐT Đăk Nông:

3. Phụ lục Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học:

1) Môn Toán:

2) Môn Vật lý:

3) Môn Hóa học:

4) Môn Sinh học:

5) Môn Tin học:

6) Môn Ngữ văn:

7) Môn Lịch sử:

8) Môn Địa lý:

9) Môn GDCD:

10) Môn Công nghệ:

3. Phụ lục đính kèm công văn:

phuc_luc_dinh_kem_cong_van_3280_20200831