Các chế độ và chính sách đối với học sinh năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Trường THPT Nguyễn Tất Thành xin thông báo đến với phụ huynh, học sinh về các chế độ và chính sách của học sinh trong năm học mới như sau:

1. Các khoản thu:

1.1. Thu học phí: Bắt buộc theo quy định của nhà nước:

– Theo NĐ 86/NĐ-CP  ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí hoc tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021; thông tư  09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện NĐ 86 ngày 02 tháng 10 năm 2015

– Theo Quyết định số 26 của UBND tỉnh Đăknông

 Mức thu học phí: 30.000đ/ tháng /HS x 9 tháng = 270.000 đ

Học sinh được miễn, giảm học phí theo hướng dẫn thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  làm hồ sơ theo miễn giảm theo mẫu  tại TT09.

1.2. BHYT bắt buộc thu theo mức lương cơ sở đã điều chỉnh : Mức thu đã được Nhà nước hỗ trợ: 30%, học sinh đóng 70%:  mức lương cơ sở: 1.390.000 đ x 4,5%*70% = 43.785đ/ tháng.

          Thủ tục đóng BHYT HS: Photo thẻ cũ đang còn hạn sử dụng, mẫu khai báo thông tin đóng BHYT.

2. Các chế độ học sinh được hưởng:

2.1. Học sinh hưởng chế độ Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/07/2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn: Nhận gạo15Kg/ tháng , tiền hỗ trợ bằng 50% X mức lương tối thiểu: đối tượng:

Học sinh là dân tộc kinh, thuộc diện hộ nghèo, có hộ khẩu ở thôn đặc biệt khó khăn, nhà cách trường từ 10KM trở lên;

Người dân tộc thuộc số, có hộ khẩu ở thôn đặc biệt khó khăn, nhà cách trường từ 10KM trở lên.

Thủ tục làm hồ sơ:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này: NĐ 116);

+ Giấy Khai sinh có dấu đỏ

+ Hộ khẩu có dấu đỏ

+ Giấy xác nhậnhộ nghèo trong năm học 2018-2019 phải có giấy  xác nhận  hộ nghèo  năm 2018 và năm 2019.

2.2. Học sinh được  hỗ trợ chi phí học tập: Theo NĐ 86/NĐ-CP  ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí hocc tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021; thông tư  09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện NĐ 86 ngày 02 tháng 10 năm 2015

Đối tượng:

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ : 100.000 / tháng/ HS x 9 tháng = 900.000 đ

Thủ tục làm hồ sơ:

+ Đơn hưởng chế độ chi phí học tập theo 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

+ Các giấy tờ có  xác nhậ có dấu đỏ của đối tượng được hưởng chế  độ, riêng đối tượng là hộ nghèo trong năm học 2018-2019 phải có giấy  xác nhận  hộ nghèo  năm 2018 và năm 2019.

2.3. Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Đăknôngtheo QĐ số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016, Nghị quyết 31 của UBN tỉnh ĐăkNông:

       Đối tượng: là học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

Mức hỗ trợ:

Đối với  học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thuộc khu vực II: 50.000 đ x 9 tháng.

Đối với  học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thuộc khu vực III: 80.000 x 9 tháng.

Thủ tục làm hồ sơ:

+ Giấy khai sinh

+ Hộ nghèo, cận nghèo trong năm học 2018-2019 phải có giấy  xác nhận  hộ nghèo, cận nghèo  năm 2018 và năm 2019.

2.4: Chế độ cho HS  khuyết tật: theo Thông Tư Số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật  ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 

Thời gian nộp hồ sơ cho giáo viên chủ nhiệm: từ ngày………………… đến ngày………………

Thời gian nộp hồ sơ cho kế toán: từ ngày………………………… đến ngày………………………

Giáo viên, học sinh, quý PHH có thể lên trang Web của Trường THPT Nguyễn Tất Thành để tham khảo mọi thông tin về văn bản chế độ chính sách học sinh năm học 2018-2019 đã được công khai theo địa chỉ:

c3nguyentathanh.daknong.edu.vn

Hoặc tải file đính kèm dưới đây về để tham khảo:

Che do & Chinh sach HS (2018-2019)