Thông báo thời gian học sinh tập trung về trường chuẩn bị năm học mới 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO

Về việc tập trung học sinh năm học 2021 – 2022

Thời gian:

  • Khối 10 và các lớp 11A1, 11A2, 11A3: 7 giờ 30 phút, ngày 01/9/2021
  • Khối 11: các lớp còn lại và khối 12: 13 giờ 30 phút ngày 01/9/2021

Lưu ý: Khi đi phải đeo khẩu trang; các em đang thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc đang có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không tập trung về trường.