Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/KHCM-THPTNTT 15/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2020 - 2021
14/KH-THPTNTT 08/10/2020 Kế hoạch, Kế hoạch viết Sáng kiến và NCKHSPUD năm học 2020 - 2021
3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT
Phụ lục kèm theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2020 Công văn, Phụ lục kèm theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT.
26/2020/TT-BTDĐT 26/08/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3089/BGDĐT-GDTrH 14/08/2020 Giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực học sinh của PGS.TS. Nguyễn Văn Biên.
90/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức kể từ năm 2020 (thay thế Nghị định 56 và Nghị định 88)
1198/KH-UBND 12/08/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của UBND tỉnh Đăk Nông
01 30/10/2019 Tập huấn cán bộ quản lý, gáo viên về xây dựng chủ đề gáo dục STEM trong giáo dục trung học.
06/KHNH-THPTNTT 12/10/2019 Kế hoạch, Kế hoạch năm học 2019-2020 của trường THPT Nguyễn Tất Thành
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
953/SGDĐT-TCCBTC 13/05/2019 Công văn, Hướng dẫn đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên có sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 512345»