• Võ Văn Thọ
  • Tổ Lý - Hóa - Sinh - CN
  • Tổ trưởng