Lịch hoạt động Tuần 20 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 20

Từ ngày: 13-01-2020  đến 19-01-2020

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 13-01-2020

Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần.

Triển khai thực hiện chương trình HK2.

Học bình thường.

Các tổ CM ôn thi học sinh giỏi.

Thứ 3

Ngày: 14-01-2020

Học bình thường. Từ 13h30 đến 14h30: Họp BĐ DCMHS nhà trường.

Từ sau 14h30: họp CMHS các lớp cuối HK1.

Thứ 4

Ngày: 15-01-2020

Học bình thường. Các tổ CM bồi dữơng học sinh giỏi.
Thứ 5

Ngày: 16-01-2020

Học bình thường. Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường.
Thứ 6

Ngày: 17-01-2020

Học bình thường. GV bồi dưỡng học sinh giỏi.
Thứ 7

Ngày: 18-01-2020

Học bình thường. Họp hội đồng sơ kết học kỳ 1.
Chủ nhật

Ngày: 19-01-2020

Nghỉ Nghỉ