Lịch hoạt động Tuần 19 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 19

Từ ngày: 06-01-2020  đến 12-01-2020

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 06-01-2020

Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần. Họp tổ Văn phòng vào lúc 14h00.

T/P: BGH, T. Chinh và toàn bộ thành viên tổ VP.

Thứ 3

Ngày: 07-01-2020

Học bình thường. Học sinh lao động.
Thứ 4

Ngày: 08-01-2020

Học bình thường. Họp hội đồng xếp loại HK học sinh HK I

Sắp xếp hồ sơ ở phòng hội đồng để đoàn TT kiểm tra.

Thứ 5

Ngày: 09-01-2020

Học bình thường. Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Sở về làm việc tại trường 02 ngày. Học sinh lao động. GV bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tổ GV hoàn thiện việc tổng kết điểm.

Thứ 6

Ngày: 10-01-2020

Học bình thường. Đội bóng đá nam giáo viên tham gia giải Bóng đá khố THPT xuân Canh Tý tại trường Trường Chinh 03 ngày. Học sinh lao động. GV bồi dưỡng học sinh giỏi.
Thứ 7

Ngày: 11-01-2020

Học bình thường. T. Tâm hoàn thành báo cáo sơ kết HKI. BGH họp thống nhất bản báo cáo sơ kết HKI. Học sinh lao động. GV bồi dưỡng học sinh giỏi.
Chủ nhật

Ngày: 12-01-2020

Nghỉ Nghỉ