Lịch hoạt động Tuần 18 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

Từ ngày: 30-12-2019  đến 05-01-2020

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 30-12-2019

Họp chuyên môn: Triển khai chuẩn bị đón đoàn thanh tra; triển khai CTGDPT 2018.

Thi HK1 theo lịch.

Thi học kỳ 1 theo lịch.
Thứ 3

Ngày: 31-12-2019

Thi HK1 theo lịch. Thi HK1 theo lịch.

 

Thứ 4

Ngày: 01-01-2020

Nghỉ tết Dương lịch. Nghỉ tết Dương lịch.
Thứ 5

Ngày: 02-01-2020

Thi HK1 theo lịch. Thi HK1 theo lịch.
Thứ 6

Ngày: 03-01-2020

Thi HK1 theo lịch. Thi HK1 theo lịch.
Thứ 7

Ngày: 04-01-2020

Thi HK1 theo lịch. Họp hội đồng toàn trường.
Chủ nhật

Ngày: 05-01-2020

Nghỉ Nghỉ