Lịch hoạt động Tuần 17 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17

Từ ngày: 23-12-2019  đến 29-12-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 23-12-2019

Chàò cờ. Triển khai kế hoạch đầu tuần. Học bình thường.
Thứ 3

Ngày: 24-12-2019

Học bình thường.

T. Tránh dự họp ở Huyện ủy.

Học bình hường.
Thứ 4

Ngày: 25-12-2019

Học bình thường. T. Chinh và T. Đức tham gia hội thi KHKT ở Sở (03 ngày) Học bình thường.
Thứ 5

Ngày: 26-12-2019

Học bình thường. Học bình thường
Thứ 6

Ngày: 27-12-2019

Học bình thường.

T. Tránh dự họp ở Huyện ủy.

Học bình thường.
Thứ 7

Ngày: 28-12-2019

Học bình thường. Học bình thường.
Chủ nhật

Ngày: 29-12-2019

Nghỉ Nghỉ