Lịch hoạt động Tuần 16 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16

Từ ngày: 16-12-2019  đến 22-12-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 16-12-2019

Chàò cờ. Triển khai kế hoạch đầu tuần. Học bình thường.
Thứ 3

Ngày: 17-12-2019

Học bình thường.

T. Tránh dự họp ở Huyện ủy.

Học bình hường.
Thứ 4

Ngày: 18-12-2019

Học sinh nghỉ học. Học bình thường.
Thứ 5

Ngày: 19-12-2019

Học bình thường. Học bình thường

Họp BGH với tổ CN và tổ VP.

Thứ 6

Ngày: 20-12-2019

Học bình thường.

T. Tránh đi dự tập huấn ở T.P Hồ Chí Minh 03 ngày

Học bình thường.
Thứ 7

Ngày: 21-12-2019

Học bình thường. Học bình thường.

Họp phụ huynh học sinh các lớp.

Chủ nhật

Ngày: 22-12-2019

Nghỉ Nghỉ