Lịch hoạt động Tuần 15 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15

Từ ngày: 09-12-2019  đến 15-12-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 09-12-2019

Chàò cờ. Triển khai kế hoạch đầu tuần.

T. Tránh họp ở Sở về KĐCL.

Học bình thường.
Thứ 3

Ngày: 10-12-2019

Học bình thường.

T. Tránh dự họp ở Huyện ủy.

Học bình hường.
Thứ 4

Ngày: 11-12-2019

Học sinh nghỉ học.

Chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm 2019.

Chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng cuối năm 2019.
Thứ 5

Ngày: 12-12-2019

Học bình thường. Học bình thường
Thứ 6

Ngày: 13-12-2019

Học bình thường. Học bình thường.
Thứ 7

Ngày: 14-12-2019

Học bình thường.

GV tổ Toán và tổ Sinh tham gia tập huấn 03 ngày.

Học bình thường.
Chủ nhật

Ngày: 15-12-2019

Nghỉ Nghỉ