Lịch hoạt động Tuần 14 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 14

Từ ngày: 02-12-2019  đến 08-12-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 02-12-2019

Chàò cờ. Triển khai kế hoạch đầu tuần. Học bình thường.
Thứ 3

Ngày: 03-12-2019

Học bình thường. Học bình hường.
Thứ 4

Ngày: 04-12-2019

Học bình thường. Học bình thường.
Thứ 5

Ngày: 05-12-2019

Học bình thường. Học bình thường
Thứ 6

Ngày: 06-12-2019

Học bình thường. Học bình thường.

Họp BGH với Ban Thường trực BĐDCMHS

Thứ 7

Ngày: 07-12-2019

Học bình thường.

GV tổ Lịch sử tham gia tập huấn 03 ngày.

Học bình thường.
Chủ nhật

Ngày: 08-12-2019

Nghỉ Nghỉ