Lịch hoạt động Tuần 13 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 13

Từ ngày: 25-11-2019  đến 01-12-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 25-11-2019

Chàò cờ. Triển khai kế hoạch đầu uần.

T. Chinh đi làm giám khảo một tuần.

Học bình thường.
Thứ 3

Ngày: 26-11-2019

Học bình thường.

T. Tránh đi họp ở Huyện ủy.

Học bình hường.

T. Tâm đi làm giám khảo thi tuyển viên chức 02 ngày.

Thứ 4

Ngày: 27-11-2019

Học bình thường.

T. Tránh và A. Châu đi tập huấn ở Gia Nghĩa 03 ngày (27,28,29).

Học bình thường.

CB, GV, NV tham gia hiến máu tình nguyện.

Thứ 5

Ngày: 28-11-2019

Học bình thường. Học bình thường

T. Tùng và T. Hà đi tập huấn ở Đăk Mil 03 ngày.

Thứ 6

Ngày: 29-11-2019

Học bình thường. Học bình thường.
Thứ 7

Ngày: 30-11-2019

Học bình thường. Học bình thường.
Chủ nhật

Ngày: 01-12-2019

GV các bộ môn: Địa lý; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Tin học; Ngữ Văn; Toán học; Công nghệ; Hoạt động trãi nghiệm sáng tạo đi BMT để dự tập huấn về Chương trình GDPT năm 2018.