Lịch hoạt động Tuần 11 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11

Từ ngày: 11-11-2019  đến 17-11-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 11-11-2019

Chào cờ-Triển khai kế hoạch đầu tuần.

Học bình thường.

Nghỉ học phụ đạo. Đội văn nghệ luyện tập.
Thứ 3

Ngày: 12-11-2019

Học bình thường. Nghỉ học phụ đạo. Đội văn nghệ luyện tập.
Thứ 4

Ngày: 13-11-2019

Học bình thường.

Đội văn nghệ giáo viên tham gia dự thi tại Sở.

T. Tránh họp ở Huyện ủy.
Thứ 5

Ngày: 14-11-2019

Học bình thường. Họp chi ủy.
Thứ 6

Ngày: 15-11-2019

Học bình thường. Học bình thường.
Thứ 7

Ngày: 16-11-2019

Học bình thường. Họp hội đồng.
Chủ nhật

Ngày: 17-11-2019

Đoàn trường triển khai thi đấu bóng chuyền các lớp nhân ngày 20-11-2019. Đoàn trường triển khai thi đấu bóng chuyền các lớp nhân ngày 20-11-2019.