Lịch hoạt động Tuần 10 (2019-2020)

Lượt xem:


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 10

Từ ngày: 04-11-2019  đến 10-11-2019

THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày: 04-11-2019

Chào cờ-Triển khai kế hoạch đầu tuần.

Học bình thường.

Học bù TKB buổi chiều ngày thứ 2 ngày 21-10-2019.

BGH và tổ thư ký họp triển khai kế hoạch kiểm tra văn bằng giáo viên, lúc 13h30 tại phòng T. Tránh.

Thứ 3

Ngày: 05-11-2019

Học bình thường. Học bù TKB sáng thứ sáu ngày 08-1102019.
Thứ 4

Ngày: 06-11-2019

Học bình thường. Học bù TKB sáng thứ bảy ngày 09-11-2019.
Thứ 5

Ngày: 07-11-2019

Học bình thường. Họp đoàn tham gia hội thao cụm lúc 13h30 tại phòng chờ giáo viên.
Thứ 6

Ngày: 08-11-2019

Học bình thường. Học bình thường. họp lãnh đạo cốt cán nhà trường thống nhất một số kế hoạch cần triển khai.
Thứ 7

Ngày: 09-11-2019

Học bình thường. Họp hội đồng toàn trường.
Chủ nhật

Ngày: 10-11-2019

Nghỉ Nghỉ