Lịch công tác tuần 8 năm học 2020-2021

Lượt xem:


 

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Trực lãnh đạo: T.Tùng

– Học bình thường

– Họp đoàn hội thao cụm

-Thứ Ba – Trực lãnh đạo: T.Nhân – Học bình thường

– GVCN nhận báo cáo quyết toán thu chi, phiếu số 1, phiếu số 2

Thứ Tư  – Học bình thường

– Sau tiết 4 họp BGH với TTCM, TPCM và GV dự thi GVG

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Học bình thường

– Họp phụ huynh toàn trường

Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Học bình thường

 

Thứ Sáu  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

 – Học bình thường
Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Nhân

– Họp BGH với TTCM, TPCM, giám khảo và GV dự thi GVG cấp trường
Chủ nhật  Nghỉ Nghỉ