Lịch công tác Tuần 1 (7/9/2020-12/9/2020)

Lượt xem:


 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần Hoàn thiện và gửi báo cáo đề án nhân sự
Thứ Ba  Học bình thường GVCN lập danh sách HS diện chính sách
Thứ Tư  Học bình thường HS lao động dọn vệ sinh, sắp xếp CSVC
Thứ Năm  Học bình thường  Học bình thường
Thứ Sáu  Học bình thường  Học bình thường
Thứ Bảy  Học bình thường  Họp hội đồng triển khai các quy chế
Chủ nhật  Nghỉ Nghỉ