Lịch công tác tuần 24 (01/03 – 06/03/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

– Học bình thường
-Thứ Ba – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Học bình thường
Thứ Tư – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Học bình thường
Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Học bình thường
Thứ Sáu – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Học bình thường
Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Họp hội đồng, họp chi bộ
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ