Lịch công tác tuần 20 (18/01- 23/01/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần

– Trực lãnh đạo: T.Tránh

– Tập huấn sử dụng thiết bị dạy học STEM

– Học bình thường

– Tổ kiểm tra làm việc với kế toán tài vụ.

 

-Thứ Ba – Học bình thường

– Tổ Khảo thí nộp báo cáo 02 mặt chất lượng

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Sinh hoạt CM toàn trường theo kế hoạch

T/g: 13h30 tại phòng Hội đồng

Thứ Tư – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Học bình thường
Thứ Năm  – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tránh

– Học bình thường

– T. Tránh họp nhóm CBQLCC

Thứ Sáu – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tâm

– Học bình thường
Thứ Bảy – Học bình thường

– Trực lãnh đạo: T. Tùng

– Học bù chương trình chiều thứ 3
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ