Lịch công tác tuần 13 (30/11- 05/12/2020)

Lịch công tác tuần 13 (30/11- 05/12/2020)

Lượt xem:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Chào cờ, triển khai kế hoạch đầu tuần – Hoạt động ngoại khóa “Tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” – Trực lãnh đạo: T.Tâm – Học bình thường – Đảng viên lấy mẫu hồ sơ chuẩn bị Kiểm điểm cá nhân   -Thứ Ba – Học bình thường – Trực lãnh đạo: T. Tránh – Học bình thường – [...]